Geotekstiller

İki ayrı tip zemini ayırmakta kullanılan sürekli yüzeyidir. Zemin kütlesi içinde yayılmış çekme kuvvetlerine karşı koyar ve takviye elemanı olarak görev üstlenir. Filtre özellikleri kirlilik amaçları için kullanılabilir. Katı parçacıkların geçişini engellerken, sıvı ve gaza karşı yeteri kadar geçirimli kalır. Hidrolik ve mekanik düzeyde fonksiyonlara sahiptir. Koruyucu ve ayırıcı tabakadır.

Geomembran malzemenin çift taraflı dayanıklılığını, ve esnekliğini arttırmak için dikey ve yatay yüzeylerde, gölet ve tünel içi kaplamalarda izolasyon için kullanılır.

Geotekstilin fiber içeren yapısı yoğunlaşmış kuvvetleri yaymayı olanaklı kılar. Ayrıca, zemin kütlesi içinde yayılmış çekme kuvvetlerine karşı koyar ve takviye elemanı olarak görev üstlenir. Geotekstil filtre özellikleri nedeniyle kirlilik amaçları için kullanılabilir. Katı parçacıkların geçişini engellerken, sıvı (su) ve gaza (hava) karşı yeteri kadar geçirimli kalır. Belirli koşullarda bu ürünler önemli miktarda suyu, yüzeyi boyunca taşıyabilir ve bu nedenle drenaj elemanı alarak davranış gösterebilir.

KULLANIM AMAÇLARI

Filtre Amaçlı; Mühendislik uygulamalarında kaba ve ince malzemenin bir arada kullanıldığı durumlarda, ince malzemenin diğer malzemenin gözeneklerini tıkaması veya yıkanma olayının oluşmaması için araya bir filtremalzemesi olarak kullanılmaktadır.

Koruma Amaçlı;Yüksek delinme dayanımı nedeniyle; teras çatı uygulamalarında ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanılarak, altta kalan malzemeleri darbelerden korur, malzemelerin farklı çalışmalarına imkan sağlar ve çimento şerbetinin aşağıya akmasını engeller.

Ayırma Amaçlı; Zayıf zeminler üzerinde yapılması düşünülen yapılarda temel altında kullanılarak, yapı temelinin zemine atmasını engeller, zeminin
stabilizasyonunu sağlar ve beklenmeyen farklı oturmaların oluşma riskini azaltır.

Sahil yapılarında, dalga hareketlerinden dolayı dolgu malzemesinin yer değiştirmesini önlemek için filtre ve yataklama malzemesi olarak kullanılır. Dolguda kullanılan kaba ve ince filtre malzemelerini yetkin bir şekilde ayırır,
dalga hareketlerinden ortaya çıkan emme gücüyle, ince malzemenin kaba malzemeye karışmasını engeller.

  UYGULAMA ve KULLANIM ALANLARI
  • Tünellerde
  • Yer altı sularının drene edilmesinde
  • İzolasyon malzemesinin delinmesinin istenmeyeceği yerlerde
  • Şev tanziminde kullanılmaktadır.
  • Saf polipropilen elyaf kullanılarak üretilmiştir.
  • Sık iğneleme ve üstün üretim teknolojisi ile elyafların homojen bir şekilde dağılımının sağlandığı bir yapıya sahiptir.
  • 6 m genişliğe kadar üretim imkanı ile büyük alanlarda  minimum biniyle malzeme ve işçilik tasarrufu ile hızlı uygulama avantajı sağlar.
  • Üretim esnasında uygulanan ısıl işlem nedeniyle standart geotekstillere göre daha mukavimdir

  AMBALAJ ve DEPOLAMA
  • Malzemeler 1 – 6 m eninde ve 30 – 200 m uzunluğunda rulolar halinde sevk edilmektedir.
  • Malzemeler düz zeminde ve kapalı alanda saklanmalıdır.
  • Depolama sahası içinde sigara içilmemelidir.
  • Depolanan ürünler direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır.
   FONKSİYONLARI

   Geotekstil hidrolik ve mekanik düzeyde fonksiyonlara sahiptir

    1. Drenaj
    2. Filtrasyon
    3. Ayırma
    4. Koruma
    5. Takviye
   GEOTEKSTİL TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU

   blank

   İYS İnşaat'ı tercih eden firmalar