Bosna Hersek - Zenica

GeoArme WarpMEsh Uygulaması yapılmıştır.

Ön yüz elelmanı geogrid olan bu tip duvarlarda iki taşıyıcı arasında kalan dolgu, geogridin geriye doğru bohçalanması ile tutulmaktadır.

Geogrid taşıyıcı hale gelinceye kadar ön yüzeyi dolgu yapılması sırasında tutmasını sağlayan çelik hasır kullanılır.