Kuzey Marmara Otoyolu - İstanbul

GeoGrid Donatılı İstinat duvarı ve WarpMesh uygulaması yapılmıştır.

Bu uygulamayla birlikte yeşillendirme yapılmıştır.

Ön yüz elelmanı geogrid olan bu tip duvarlarda iki taşıyıcı arasında kalan dolgu, geogridin geriye doğru bohçalanması ile tutulmaktadır.

Geogrid taşıyıcı hale gelinceye kadar ön yüzeyi dolgu yapılması sırasında tutmasını sağlayan çelik hasır kullanılır.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu geçiş güzergahındaki tünellerde Geofen PVC Membran uygulaması yapılmıştır.