EREZYON KONTROL

 Erozyon Kontrol, eğimli yüzeylerde bitkilendirilme öncesinde, rüzgar ve suyun neden olabileceği yüzey erozyonunu önlemek maksadıyla kullanılmaktadır.